Apartmány Cechovní

Provozní a všeobecné podmínky pobytu

Provozní podmínky

Vytvoření předběžné rezervace:

Pobyt můžete objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře. Informace najdete v záložce Kontakt.

Závazná rezervace:

Po vytvoření předběžné rezervace na 4 a více nocí Vás požádáme o úhradu 30 % z celkové ceny za ubytování.

Po vytvoření předběžné rezervace na 3 a méně nocí Vás požádáme o úhradu 100 % z ceny první noci za ubytování.

Zálohu můžete uhradit na účet na základě zálohové faktury. Další možností je s vaším souhlasem předautorizace platební karty.

Storno podmínky:

Rezervaci na 4 a více nocí můžete zrušit bez poplatku 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem zaplatíte 30% z celkové ceny rezervace.

Rezervaci na 3 a méně nocí můžete zrušit bez poplatku 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem zaplatíte 100 % z ceny první noci.

Podmínky ubytování:

Domácí zvířata: Domácí zvířata nejsou povolena

Parkování vozidel: parkovat je možné před penzionem v jednosměrné ulici. Zaparkované vozidlo nesmí bránit vstupu do domů a průjezdu ostatních motorových vozidel. Na celý pobyt vám zapůjčíme parkovací kartu do centra města.

Doba příjezdu: je mezi 14:30 – 19:30 hodinou - čase je nutné vždy dohodnout předem, čas příjezdu může být i v pozdních hodinách, ale pouze v případě, že lze žádosti vyhovět.

Při příjezdu Vás požádáme o průkaz totožnosti k zápisu do knihy hostů a domluvíme se na úhradě zbytku z celkové ceny pobytu, popřípadě na ceně u dodatkových služeb.

Platba může proběhnout hotově nebo platební, či kreditní kartou.

Doba vydávání snídaní: je mezi 6:00 – 10:00 hodinou - čas snídaně je nutné vždy domluvit den předem.

Forma snídaní je dle vašeho přání a chuti s donáškou do apartmánu nebo na smluvené místo - snídaňová místnost nebo v letním čase, částečně zastřešený dvůr.

Doba odjezdu: je mezi 6:00 – 10:30 hodinou - pobyt lze prodloužit do 12:00 za příplatek 500 Kč nebo do 17:00 za příplatek 1000 Kč, požadavek závisí na dostupnosti požadované ubytovací jednotky.

Při předání zanechte ubytování v neporušeném a nezměněném stavu. Klíče a parkovací kartu/y odevzdejte na recepci v den ukončení pobytu. Pokud tak neučiníte, máme právo vyčíslit škodu.

Zákaz kouření a používání omamných a psychotropních látek

Ve vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření a používání omamných a psychotropních látek. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.

Při porušení zákazu Vám bude účtována náhrada za vzniklé škody ve výši 5000 Kč.

Vaší povinností je svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu.

Provozní informace

V ceně ubytování je snídaně, dle vašeho individuálního přání.

Pro využití relaxační místnosti vybavené finskou saunou a infrasaunou je nutná rezervace.

Při pobytu 4 a více nocí je v ceně úklid a výměna prádla. Úklid provádíme 1x za 7 nocí, pouze na základě vzájemné dohody. V jiném případě úklid během pobytu neprovádíme.

Doplňkové služby: dětská postýlka včetně povlečení 120 Kč/den

praní a sušení prádla 100 Kč, žehlení prádla 200 Kč.

osobní transfer – 15 Kč/km,

Učinili jsme všechna opatření k šíření nemoci COVID-19, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.

Neneseme zodpovědnost při běžném provozu za zdraví hostů. Žádáme Vás, abyste neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Za úrazy a poškození i zničení majetku spojené s ubytováním (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) máme uzavřené pojištění.

Ukončení pobytu

Vyhrazujeme si právo ukončit pobyt bez náhrady v těchto případech:

Při nedodržování nočního klidu od 22:00 – 8:00 hodin v budově a přilehlých prostorách

Při zásahu Městské policie nebo Policie ČR

Při chování neslučující se s dobrými mravy